Navigace

Obsah

Muzeum Černošín

Prostory muzea se nacházejí v objektu bývalé fary, která patří mezi nejstarší budovy v obci. Zachovány zůstaly historické prvky, jako jsou původní dveře nebo okna.

Černošín, který vznikl jako poddanská obec ve 12. století a poté byl povýšen na městečko, se stal po mnichovském diktátu součástí Velkoněmecké říše. V Černošíně byly nalezeny například památky i ze střední a mladší doby bronzové.

Muzeum přibližuje historii Černošína i okolí, jak všeobecnou historii, tak i historii řemesel a dění tady. Černošín míval malé muzeum, ale v 50. letech minulého století se zrušilo, exponáty byly uloženy v muzeu ve Stříbře a Tachově. Nyní díky soupisu z 50. let, které město Černošín získalo jsou některé předměty zpět.

K vidění jsou dokumenty a informace o historii města a jeho okolí, další část stálé expozice je věnována řemeslným tradicím města, k nimž patří zejména obuvnictví. Jedné místnosti proto dominuje replika ševcovské dílny i s figurínou obuvníka v pracovní pozici. Muzeum nabízí i tematické výstavy.

Otevírací doba je vázána na provoz infocentra.

Muzeum Černošín

Stránka

  • 1

 

 

 

 

 


Stránka

  • 1