Navigace

Obsah

Místní části města Černošín

    Vesnička Krásné Údolí má dvě části - Černý kůň a vlastní Krásné údolí. Lažany jsou na úpatí Vlčí hory, ves je založena kolem nepravidelné návsi se dvěma rybníčky. Lhota u Černošína je nepatrná vesnička položená mezi Horním a Dolním Lhotenským rybníkem, dnes osídlená pouze sezónně chalupáři. Víska Třebel se rozvinula v místech bývalého panského dvora. V osadě Ostrovce je možno dosud nalézt některé architektonicky zajímavé stavby - špýchar, dřevěné pavlače na hospodářských objektech. Ve spodní části obce stojí kaple s věžičkou.Pytlov je malá vesnička nad údolím Černošínského potoka. Ve vsi Víchov se podle některých pramenů narodil husitský kněz Jakoubek ze Stříbra. Záhoří je osada s jedním trvale žijícím občanem. Ve městě Černošín je obchodní dům, řada dalších obchodů a živností, čerpací stanice pohonných hmot.

 

Počet obyvatel Město Černošín a jeho části ke dni 31.12. 2018
Obec, část obce Celkem obyvatel Muži Ženy
Černošín 872 424 448
Krásné Údolí 39 19 20
Lažany 7 4 3
Ostrovce 33 14 19
Pytlov 19 9 10
Třebel 25 11 14
Víchov 91 46 45
Záhoří 1 1 0
Celkem 1087 528 559

Plánek města černošín a přilehlých obcí