Město Černošín
Město Černošín
Krásné Údolí Lažany Lhota Ostrovce Pytlov Třebel Víchov Záhoří

Poplatek 2022, nakládání s odpady (OZV 1 a 2 / 2022) - aktuální informace

 

Informace o sazbě poplatku za odpady od 1. 1. 2022

Na zasedání zastupitelstva města č. 22 dne 30. 9. 2021 byla schválena Obecně závazná vyhláška města Černošín č. 1 /2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství s účinností od 1. 1. 2022.

Zastupitelstvo města schválilo sazbu poplatku ve výši 300,- Kč.

Poplatek je splatný jednorázově nejpozději do 30. 6. příslušného kalendářního roku.

Oproti současné vyhlášce dochází ke změně, kdy dle §10e zákona o místních poplatcích je poplatníkem:

a) fyzická osoba přihlášená ve městě – za přihlášení fyzické osoby se považuje přihlášení

  •  k trvalému pobytu podle zákona o evidenci obyvatel
  • nebo v případě cizinců – za splnění dalších podmínek - ohlášení místa pobytu podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky, zákona o azylu nebo zákona o dočasné ochraně cizinců

b) vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášena žádná fyzická osoba a která je umístěna na území města.

Ve vymezení poplatníků nová právní úprava zahrnuje mezi poplatníky i právnické osoby, které jsou vlastníky nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve kterých není přihlášena žádná fyzická osoba. Doposud byla poplatníkem kromě občanů jen fyzická osoba vlastnící takovou nemovitost, nikoliv pak osoba právnická.

Spoluvlastníci nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci jsou povinni plnit poplatkovou povinnost společně a nerozdílně.

Znění schválené Obecně závazné vyhlášky města Černošín č. 1 /2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství s účinností od 1. 1. 2022 najdete nyní v sekci Vyhlášky města.

Kam zaplatit:

Poplatek se platí hotově nebo platební kartou v pokladně MěÚ Černošín (I. patro, hlavní kancelář) nebo převodem na účet č. 26223704/0600, variabilní symbol 3722, do poznámky číslo popisné nebo evidenční, případně jména, za která je hrazeno.

Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném výše, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla.

Kontaktujte MÚ v případě nejasnosti, oznamte e-mailem: urednik@cernosin.cz, či telefonicky, pokud zasíláte platbu za více osob, abychom platbu správně identifikovali a přiřadili.
 

Systém odpadového hospodářství od 1. 1. 2022

Na zasedání zastupitelstva města č. 23 dne 25. 11. 2021 byla schválena Obecně závazná vyhláška města Černošín č. 2 /2021 o stanovení systému odpadového hospodářství s účinností od 1. 1. 2022.

Znění schválené Obecně závazné vyhlášky města Černošín č. 2 /2021 o stanovení systému odpadového hospodářství s účinností od 1. 1. 2022 najdete nyní zveřejněné na úřední desce města a následně v sekci Vyhlášky města.

Od Nového roku již nebudou prodávány známky na popelnice a svoz SKO bude týdně.

 

Přehled termínů svozu směsného komunálního odpadu –Ekodepon s.r.o.

Obec

Četnost vývozu

Černošín

1x týdně – pátek

Víchov

1x týdně – pátek

Pytlov

1x týdně – pátek

Krásné Údolí

1x týdně – pátek

Třebel

1x týdně – čtvrtek

Lažany

1x týdně – pondělí

Ostrovce

1x týdně – pondělí

 

 

Pro majitele nemovitostí (rekreačních objektů, chat, chalup) nacházející se na územích nepřístupných pro techniku svozové společnosti jsou umístěny velkoobjemové černé kontejnery 1100 l označené znakem města na nápisem ,,Chataři Černošín" na níže uvedených svozových místech:

 

Obec

Umístění sběrné nádoby

Černošín

u Domu s pečovatelskou službou, Jiráskova ul.

Lhota

u Obecního úřadu v Horních Kozolupech

Ostrovce

na návsi

Ošelín

na vlakovém nádraží v Ošelíně

Svojšín

na křižovatce pod hřbitovem

Třebel

u bývalého ,,pivovaru“

Záhoří

obec Vížka – u sběrných nádob města Planá

 

Umístění zvláštních sběrných nádob

tabulka

Od 1. 1. 2021 se stal účinný nový zákon o odpadech, který jednoznačně směřuje k omezování skládkování odpadů, podpoře recyklace a využití odpadů. Město se nově od roku 2021 stalo poplatníkem tzv. skládkovacího poplatku, který v uplynulých letech neplatilo. Sazba za ukládání jednotlivých druhů odpadů na skládku se bude do roku 2030 každoročně zvyšovat. Např. za uložení využitelných odpadů dojde k navýšení ze současných 800,- Kč/t až na 1 850,-Kč/t v roce 2030. V souvislosti s novými zákonnými povinnostmi je jednoznačné, že náklady na odpadové hospodářství budou narůstat. Zvýšení těchto nákladů bude mít dopad na rozpočet města.

Pokud si položíme otázku, co může každý poplatník udělat, aby došlo k minimalizaci nákladů na systém nakládání s odpady, odpověď není jednoduchá. Čeká nás spousta práce, která spočívá nejen v důsledném třídění odpadů, ale především ve snížení jejich celkové produkce. Nový zákon nás postupně připravuje na úplný zákaz skládkování neupraveného komunálního odpadu, a to pomocí účinných finančních nástrojů, jak je popsáno výše.

Závěr tedy zní: nejlevnější je ten odpad, který vůbec nevznikne.

Děkujeme, že třídíte odpady.

 

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání

Překlad (translations)

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Aktuální počasí

dnes, čtvrtek 20. 1. 2022
sněžení 1 °C -4 °C
pátek 21. 1. mírné sněžení 0/-7 °C
sobota 22. 1. sněžení 1/-2 °C
neděle 23. 1. mírné sněžení 2/1 °C

CzechPOINT

cz

Interaktivní turistická mapa

i