Menu
Město Černošín
MěstoČernošín

Svozové dny, stanoviště nádob, sběrný dvůr, kam s odpadem v Černošíně

Svoz komunálního odpadu zajišťuje firma EKODEPON s.r.o.

Přehled svozu směsného komunálního odpadu - Město Černošín

Přehled svozu směsného komunálního odpadu - Město Černošín
Obec Četnost vývozu
ČERNOŠÍN 1x týdně – pátek
VÍCHOV 1x týdně – pátek
KRÁSNÉ ÚDOLÍ 1x týdně – pátek
PYTLOV 1x týdně – pátek
TŘEBEL 1x týdně – čtvrtek
LAŽANY 1x týdně – pondělí
OSTROVCE 1x týdně – pondělí

Pro majitele nemovitostí (rekreačních objektů, chat, chalup) nacházejí se na územích nepřístupných pro techniku svozové společnosti jsou umístěny velkoobjemové černé kontejnery 1100 l označené znakem města na nápisem ,,Chataři Černošín" na níže uvedených svozových místech:

Obec Umístění sběrné nádoby
ČERNOŠÍN u Domu s pečovatelskou službou, Jiráskova ul.
LHOTA u Obecního úřadu v Horních Kozolupech
OSTROVCE na návsi
OŠELÍN na vlakovém nádraží v Ošelíně
SVOJŠÍN na křižovatce pod hřbitovem
TŘEBEL u bývalého ,,Pivovaru"
ZÁHOŘÍ obec Vížka - u sběrných nádob města Planá

 

Stanoviště nádob na tříděný odpad 

Stanoviště nádob na tříděný odpad

Vývozy tříděného odpadu

Černošín

papír 1x týdně DPS 1x14 dnů
plast 3x týdně DPS 1x14 dnů
sklo bílé 1x čtvrtletí  
sklo barevné 1x čtvrtletí  

Krásné Údolí u Černošína

papír 1x14 dnů
plast 2x týdně
sklo 1x čtvrtletí

Lažany u Černošína, Třebel

plast 1x14 dnů

Ostrovce, Pytlov

papír 1x14 dnů
plast 1x14 dnů
sklo 1x čtvrtletí

Víchov

papír 1x týdně
plast 1x týdně
sklo

1x čtvrtletí

Provoz sběrného dvora Černošín, firma EKODEPON, s.r.o.

Provozní doba

 • PO – PÁ 7:00 – 15:30
 • SO: 9:00 – 11:00

Ve dnech státem uznaných svátků zavřeno!

              odpady

Jak správně třídit odpad

                               odpady

Nový zákon o odpadech č.541/2020 Sb.

Od roku 2021 vešel v platnost nový Zákon o odpadech. Záměrem tohoto zákona je vést obce k větší míře třídění. Do roku 2030 musí totiž ČR recyklovat o třetinu více odpadu, než v současné době. Zvýší se poplatek za skládkování odpadu, ale také zpřístupní třídící sleva, aby se obce a jejich obyvatelé zaměřili na třídění a nebyli významně dotčeni zvýšením skládkovacího poplatku. 

odpady

odpady

 

BIOODPAD

Společnost EKODEPON s.r.o. zavedla v roce 2014 svoz a využití biologicky rozložitelných odpadů ze zahrad a z domácností občanů. Nádoby na sběr bioodpadu velikosti 1100 l hnědé barvy byly rozmístěny především do zástavby rodinných domů, zahrádek či jiných předem určených míst. Konkrétní stanoviště jsou uvedeny v příloze č. 1 Obecně závazné vyhlášky č. 2/2021, o stanovení obecního systému odpadového hospodářství, nebo zde výše - ,,Stanoviště nádob na tříděný odpad".

Proč se zapojit?

 • možnost dalšího využití bioodpadu a snížení množství skládkovaného odpadu,
 • kompostování je finančně výhodnější než skládkování, navíc není zatíženo zákonnými     poplatky za uložení odpadu na skládce
 • úbytek starostí, jak naložit s bioodpadem

Cíle

 • snížení nákladů na svoz směsného komunálního odpadu
 • splnění legislativních povinností
 • snížení množství bioodpadu ukládaného na skládku
 • využití bioodpadu na výrobu kompostu

Třídění

 • bioodpad je nutné třídit hned po jeho vzniku a shromažďovat jej odděleně od ostatních odpadů
 • ostatní druhy odpadu, igelitové sáčky či tašky jsou nežádoucí příměsí a do nádob na bioodpad NEPATŘÍ, negativně ovlivňují kvalitu kompostu
Nádoby na odpad

NÁDOBY NA BIOODPAD

Patří sem:

Nepatří sem:

 • zbytky zeleniny a ovoce, slupky brambor, mrkve, ohryzky jablek apod.
 • „gastroodpad“ = jedlé oleje, kosti, maso, potraviny, zbytky jídel, pečivo
 • čajové sáčky, kávové sedliny včetně filtrů a ubrousků
 • papír, lepenka, velkoobjemový odpad z přírodních materiálů
 • skořápky z vajec, ořechů
 • uhynulá zvířata
 • dřevěné piliny, hobliny apod.
 • obaly, směsný komunální odpad
 • listí, tráva, seno, sláma, zbytky rostlin, květiny, spadané ovoce
 • kamení, suť, jiné nerozložitelné odpady, sklo

Samolepka na nádoby BIO Typ: PDF dokument, Velikost: 684.99 kB

Žádný odpad = nejlepší odpad

,,Nejlepší odpad je ten, který vůbec nevznikne!“

Žij zero waste – domácnost bez odpadu

Třídit odpad nestačí v systému, kde celková produkce množství odpadů neustále roste. A navíc… Žádný materiál se nedá recyklovat věčně, dochází ke ztrátám a životnost každého materiálu jednou skončí. Recyklace je velmi náročným procesem na spotřebu energie a vody. V současné době navíc nastává významný problém s odbytem jednotlivých vytříděných komodit, chybí zpracovatelé. Komplikace se pak vyskytují i na straně prodeje recyklovaných výrobků, o které není (prozatím) příliš velký zájem.

Řešení je jediné… ZERO WASTE

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28
1
29 30

Odstávka el. ČEZ distribuce

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Interaktivní turistická mapa

Mohlo by Vás zajímat


nahoru